Publicerad 101125

Socialt informationsöverflöd

Studier visar att människor har ofta och återkommande talkontakt, det vill säga ringer och pratar med, i snitt fem nära vänner eller familjemedlemmar. Cirka 15 personer har vi en direkt och personlig dialog med via text, som mejl och IM. Först därefter kommer våra många 100-tals ”vänner” som vi träffar via social broadcast som på Facebook och Twitter.

Vårt agerande i det olika kommunikationskanlarna skiljer sig markant. Vi tenderar att vara mer personliga desto direktare kontakten är, medan broadcast kommunikationen handlar om att profilera sig och få ut sina åsikter. Vi förväntar oss inte respons. Många väljer att endast konsumera, och deltar inte i offentliga dialoger, de iaktar och läser.

Vi tror att vi når en tipping point, när allt fler människor, konstant ”broadcastar” sitt liv, och bruset ökar och mängden kommunikation blir svår att hantera. Då kommer vi att sträva efter att begränsa vår yttre vänskapskrets. Vårt intresse att följa de vänner som verkligen står oss nära, blir mer intressant. Ett exempel på det är nya Windows Live Messenger, som samlar in all information från önskade sociala nätverk. Via enkel selektering kan användaren välja, vilka han eller hon vill ”lyssna” på, samtidigt som vi för en personlig och direkt kommunikation via IM.

Under förra veckans branchevent, SIME, fångade vi upp två presentationer som belyser samma resonemang. Alexander Bard talar om att vikten av avskildhet och integritet och han tar det så långt som att dela in oss i kommunikativa klasser. Överklassen förstår hur man kan kapitalisera på det sociala nätet och underklassen är den stora massan människor som låter sig utnyttjas och förlorar sin integritet på köpet. Bard förutspådde kontroversiellt ”att det sociala nätet är på utdöende och det privata nätet är på uppåtgående.”

Etnografen Stefana Broadbent, som även hon talade på SIME, upplyste om att vi inte har förändrat vårt sociala beteende. Vår utökade vänskapskrets via exempelvis Facebook har inte påverkat antalet personer vi för en personlig direkt dialog med. Det är fortfarande samma 15 – 20 personer. Därimot har tekniken med smartphones och sociala nätverk förändrat oss, så att vi för den privata dialogen i fler sammanhang.

Vi tror att du och jag kommer ha ett fortsatt intresse att se och delta i det sociala broadcast fenomenet, men vi tror även att behovet av direkt kommunikation och intimitet kommer att öka. Direkta möten, avskilldhet och intimitet blir centralt. Vad tror du?

Mikael Falk & Johnas Liljegren
Brand Strategists
Creative Sales Microsoft Advertising
 

And then we went into the ’80s
snooki weight loss China Xiniya Fashion’s XNY CEO Qiming Xu on Q2 2014 Results

To be clear
snooki weight lossFlirty Bridesmaid Dresses that Your Friends Can Wear After the Ceremony

Tidigare Uncategorized

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image