Publicerad 101021

Reklam över flera skärmar

Det pratas mycket om multi-tasking, media meshing eller konvergens av flera medier och tekniska plattformar. De nya konsumentbeteenden vi ser drivs av teknisk utveckling men också av nytt innehåll. Idag vet vi att integrerad marknadsföring 360 marketing eller vad vi valt att kalla det ökar reklameffektiviteten. Vi ser också att annonsörers agerande i digitala medier över tv, telefon, webb och pc får allt större betydelse.

Hur adresserar vi detta som marknadsförare? Kan kampanjer över flera skärmar öka reklameffektiviteten?

Vi tror det, och vi tror att flerskärmsupplevelsen är så viktigt att vi på Microsoft baserar vår konsumentstrategi kring det, vilket Steve Ballmers underströk vid sitt besök i Stockholm i oktober.

Konsumentens förväntningar är höga. Då man använder flera skärmar värderar man en sammanhängande upplevelse som adderar värde och är sammankopplat oavsett tid och plats. ”Den andra skärmen skall belöna uppmärksamhet men aldrig kräva det” är ett citat av Kevin Slavin i en artikel från most contagious som beskriver vad vi ofta poängterar. Den nya digitala konsumentupplevelsen är självvald, den är efterfrågad och den är individuell. Den når fram genom intressemedia och inte via avbrottsmedia, oavsett om vi konsumerar upplevelsen via en TV eller annan teknikplattform.

Kan vi öka reklameffektiviteten och är det en viktig målgrupp vi kan nå via en flerskärmsupplevelse? Gällande målgruppen kan vi i studien ’whats on their screens’ läsa om att antalet multi taskers har fördubblats i Europa de senaste två åren. De är också köpstarka och varumärkesambassadörer, därför bör vi ta konsumenttrenden på allvar. I den nyligen genomförda kampanjen för Avatar såg vi att en kampanj som observerats över skärmarna pc, telefon och tv fyllde tre gånger så många biosäten som den som bara observerats på en av dessa skärmar. Vi ser också att annonserna uppfattas som mer tilltalande och att konsumenter agerar på budskapet. Att reklammottagaren agerar är bevisat i otaliga digitala kampanjer, som också driver preferens och köpintention. I Avatarfallet agerade 88 procent på kampanjen observerad på tre skärmar kontra 58 procent observerad på en skärm. Något som säljer biobiljetter i en tid då alla är recensenter och alla kan visa en trailer.

Det är samma drivkrafter som ligger bakom alla de lyckade kampanjer som använder rosa band, gula armband eller på annat sätt placerar agerande först.

Microsoft Advertising, som idag är Sveriges största medieägare i digitala kanaler, har en strategi som bygger på en annonsörsfinansierad konsumentupplevelse via pc, telefon, tv och webb.

Johnas Liljegren
Brand Strategist
Creative Sales Microsoft Advertising

Johnas.Liljegren@microsoft.com

I think you will find you get more mileage out of them
quick weight loss Training Education Needed to Become a Fashion Designer

has a more unusual background
rob kardashian weight lossLauderdale Presents A Pink Affair 10

Tidigare Uncategorized

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image