Publicerad 140829

TV4-gruppen störst i annonsörsmålgrupp

TV4-gruppens kanaler lockade till mest tittande i den för annonsörer viktiga målgruppen 15-44 år.

Den gruppen ägnade en dryg fjärdedel av sitt tv-tittande åt TV4, Sjuan, TV12, TV4 Sport och TV4 Fakta. Det gör att TV4-gruppen drar dubbelt så stort tittande som SBS Discovery med Kanal 5, Kanal 9 och Kanal 11.

season 4 occurrence 9 spoilers
christina aguilera weight loss Does where a garment is made matter to you

If it’s a Starbucks
quick weight lossHow to Become a Publicist

Tidigare observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image