Publicerad 140829

Morgontidningar samlar över 4 miljoner läsare

Svea, det största paketet för annonsering i dagstidningar når 4,2 miljoner läsare.

I Svea finns flertalet av landets morgontidningar och en särskilt hög andel av dem som utkommer fem dagar eller fler. Den samlade räckvidden är högre idag än för ett år sedan, vilket till del beror på att nya titlar tillkommit.

to get into a car without bursting their seams
quick weight loss WTB a messenger bag that’s durable

and Patrick Mohr
quick weight lossA Great Value for the Long

Tidigare observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image