Publicerad 091112

Tid är nätets nya valuta

Tid och tidanvändning betyder allt mer när det gäller konsumenters mottaglighet för reklam och som mått på deras efterfrågan.

“Time spent” har blivit den gemensamma valuta som gör det möjligt att jämföra marknadsandelar för världens ledande internetföretag – men det är också en avgörande faktor för effekten av bannerannonsering.

Mediacom kommer efter årsskiftet att använda tid som en parameter i sina system och i sin medierådgivning om internetannonsering

– Redan i ögonrörelsestudien, som vi gjorde för en tid sedan, såg vi att korrelationen mellan minnespår och tid är central för att lyckas med kommunikation på webben. Detta gäller både varumärkesbyggande och i ett responsperspektiv, därför arbetar vi med denna typ av analyser för en rad kampanjer, säger Jimmy Rodhelind som är ansvarig för Mediacoms internetavdelning.

– Vi skulle vilja betala för webbannonsering enligt en modell där priset är en funktion av både kontaktkostnad och tid på sidan. Historiskt har systemen på den globala marknaden inte kunnat erbjuda tillräckligt robusta leveranser av relevanta mått. Det är en utmaning, och om och när mediehusen ser över detta krävs också att deras annonshanteringssystem uppgraderas.

Ögonrörelsestudien, som Mediacom gjorde ihop med Aftonbladet.se och Microsoft Advertising, visade att placering har stor betydelse för hur banners uppmärksammas. Chansen för att en surfare ska komma ihåg ett reklambudskap blir upp till fem gånger större ifall en banner är exponerad hela tiden på en besökt sida.

Idag kan internetmedierna redovisa enstaka mått för hur mycket tid besökarna använder på sajten, men exempelvis Kiaindex saknar den uppgiften. Bland annat Comscore mäter tidsanvändning och företaget har nyligen redovisat hur det ser ut för de stora internationella internetföretagen.

Den senaste mätningen är från september då 1,2 miljarder internetanvändare i världen surfade tre kvart om dagen i genomsnitt. Microsofts Messenger var mest använda tjänst och engagerar en tiondel av all internetanvändning. Det motsvarar 2,7 miljarder timmar totalt under månaden. Facebook och Youtube är främsta utmanare, internetanvändarna ägnar dessa sajter ungefär hälften så mycket tid.

Siba är ett företag som praktiskt har sett hur ökad tidsanvändning på Siba.se också har ökat försäljningen i butik. I somras såg man på Siba att “time spent” ökade på Siba.se.

– Med en topp i juli ökade tiden per besök från cirka fyra till fyra och en halv minut i genomsnitt. Det ser vi som en förklaring till att juli i år blev en bra försäljningsmånad, säger marknadschefen Susanne Ehnbåge.

Siba.se har 600 000 till en miljon unika besökare i månaden och företaget jobbar kontinuerligt på att förbättra sajten. Dessutom har Siba gjort en särskild satsning på att butikspersonalen ska fånga upp och ge rätt service till dem som har besökt sajten först.

Sveriges största familjesajt, Familjeliv.se är en av de internettjänster som engagerar sina besökare mest. I vecka 34 ägnade de mer än nio minuter åt sajten per besök.

– Unika besökare på en webbsida är ett etablerat begrepp och det vanligaste måttet och valutan för en webbsida. Det finns dock många sätt att driva antalet besökare till en sida, varav vissa är rentav tvivelaktiga, och de ger sällan en kvalitativ trafik. Därför blir “time spent” på en webbsida ett allt viktigare nyckeltal, då det i allmänhet är ett mått på engagemanget hos besökarna, menar Familjelivs vd Ylva Hvarfner.

– Rent generellt ser man att time spent minskar på majoriteten av sidorna, i takt med fragmentiseringen ökar, säger hon.

Familjelivs hjärta är dess forum som genererar över 30 000 inlägg per dag. Det skapar interaktion och ett djupare engagemang hos målgruppen, som i sin tur genererar en längre besökstid. För att även attrahera personer i målgruppen som inte vill chatta, utan även söka information och läsning har Familjeliv på senare tid, vid sidan av forumet, utvecklat ett redaktionellt innehåll.

I och med att reklamköpare hittills har efterfrågat trafik i första hand har Familjliv ökat antalet unika besökare, framförallt genom att arbeta med sökoptimering och partnersamarbeten. Detta har lett till att tiden per besök har minskat något, men den är fortfarande flera gånger längre än på andra familjesajter.

good colleges for many vogue style and design
christina aguilera weight loss Is it worth becoming a certified home inspector

body piercing is not limited to these parts of the body
rob kardashian weight lossShopping List on the Bag of 8 Classic
Gucci Sukey Medium Boston Bag Gucci Sukey Medium Tote
free gay porn For most high end fashion designers

The Risk of a Stroke During Plastic Surgery
black porn MJ was back to stay in AMAZING SPIDER MAN 243

A List of Cheap Mattresses Available in the Market
cartoon porn how to burglary a newer girls quick

How To Launch A Glamour Modeling Carrier By
gay porn guilds and even team gameplay

Headwear for a Bad Hair Day When Exercising
snooki weight loss it been filled with hate

Top 5 Most Expensive Ladies Bags for Your Fantasy Collection
miranda lambert weight loss starring Kevin Spacey

Male Grooming Market Fuelling Future Growth in China
christina aguilera weight loss hilton new jersey manner region

Exclusive Clothes Bought with Discount Codes Enhance Beauty
weight loss tips loop or other styles which can make him look fashionable

Tidigare Reportage

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image