Publicerad 090924

Reklamtrötta ungdomar nås i webb-tv

Ungdomar är flitiga internetanvändare och svenskar i åldersgruppen 16-24 besöker internet fler dagar i veckan än de tittar på tv. De vuxna är inte långt efter, glappet minskar mellan de unga och de äldre. Men själva användandet av nätet skiljer sig åt. Ungdomar använder det främst för nöje och socialt användande. Äldre söker i första hand efter information.

 

Inom gruppen ungdomar finns två tydliga olikheter. Enkelt uttryck finns det två olika ungdomsgrupper, nöjesanvändare och nyttoanvändare. De yngre surfar oftast för nöjes skull. Äldre ungdomar, ofta akademiskt utbildade, tillhör ofta nyttoanvändarna. Nätet används till exempel till att söka bostäder, försäkringar och i informationssyfte.

 

Generellt sett är ungdomar nyfikna och viljestarka, men trots det tar de ogärna risker. I undersökningen har det visat sig att de först tar in och bearbetar fakta innan de tar till sig nya saker. De är i större grad early adopters än innovatörer. Innovatörer kan man kalla de som är absolut först med någonting och som vågar ta stora risker. Early adopters är lite försiktigare och ägnar tid åt att analysera innan de följer efter innovatörerna. Från utsidan ser det ut som dessa personer är först med någonting när de i själva verket inte är det. Gruppen ungdomar både sätter trender och påverkar den stora massan att följa efter. De är en viktig mottagare för kommunikation och söker själva efter så mycket information som möjligt innan ett köpbeslut.

 

Ungdomar är reklamtrötta och vill inte bli störda i onödan. Exempel på det är annonsblockeringstillägg till Firefox. Eller den snabba uppkomsten av Mutify, ett program som tar bort reklamen i musiktjänsten Spotify. Istället för reklam väljer användaren att få tomma ytor och 30 sekunders tystnad.

 

Tidigare har det konstaterats att “content is king” och det gäller även för andra mediekanaler. För ungdomar spelar bäraren ingen roll, bara innehållet. För annonsörer är det viktigt att hitta de kanaler där ungdomar är framåtlutade och accepterar reklam i högre grad. Ett tilltalande innehåll ökar chansen ytterligare att nå ut med sitt budskap. Ett mervärde måste skapas och användaren måste förstå och acceptera att den betalar med sin tid.

 

Paret Anka lockade 250 000 att se första avsnittet av Hollywoodfruar på TV3.se.

Den totala mediekonsumtionen fortsätter att öka och vi använder flera medieslag samtidigt. Det innebär att webb-tv inte ersätter det vanliga tv-tittandet utan att nya mediekanaler bara läggs till de befintliga. Rörlig bild på nätet har vuxit sig till en av de mest populära aktiviteterna på internet. Enligt MMS besöker varannan svensk man mellan 16 och 25 Youtube dagligen. Hälften av svenskarna tittar på webb-tv varje vecka. I åldersgruppen 15-29 tittar man på webb-tv i genomsnitt 46 minuter på en vardag och 58 minuter på en söndag.

 

I studien mättes acceptansen av reklam i samband med webb-tv genom att de som deltog i undersökningen fick svara på hur långt reklaminslag de kan acceptera innan programmet börjar. Vid ett 30-minuters webb-program sade hela 29 procent att de är beredda att se en minuts reklam innan programmet börjar. Det var dubbelt så många än de som inte är beredda att se någon reklam alls. Reklamacceptansen var högre än man tidigare trott. Eftersom webb-tv är ett media som tittaren själv har valt att se, är det en större chans att de faktiskt observerar reklamen. Då reklamen ofta är relativt kort och visas i direkt anslutning till programmet som tittaren väntar på behålls uppmärksamheten på skärmen. Det blir inte samma sak som när reklamen ingår i ett längre block, som vid traditionell tv-reklam. 

Katarina Petersmo

 

 

It’s great to see so many families together
quick weight loss Grade Social Studies Fair Projects

17 Days Of Fashion
weight loss tipsWhat shoes to wear with this dress
Throw a little one Duck Themed little one Shower
porno Minimize contrast in an outfit

IAMA Lifestyle and Fashion Portrait Photographer
youjizz If you really want to look like her

How to Achieve Reasonable Return with Managed Risk
hd porn and need serious performance

The 85th Annual Junior League Fashion Show
cartoon porn 000 in gross profit from Hudson’s e shop

Different Ways To Button a Sweater
gay porn they gone for the women in prison angle which always works well

These stretches of success seem to just happen for G
how to lose weight fast slipping in a cookie sheet at the same time

The Garden Collection by H New eco friendly collection
quick weight loss certainly not a ballgown

How to Prevent Hair Breakage From Wool Hats
weight loss tips She was an athletic

Tidigare Reportage

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image