Publicerad 090305

Nu är 100% unga online

Alla svenska ungdomar 16-24 år är online. Och nu säger mer än hälften av alla svenskar att de inte klarar sig utan internet.

Behovet av internet bland svenskarna har mer än fördubblats mellan 2007 och 2008. I den senaste studien från EIAA, det europeiska internetförbundet, visade det sig att svenskarna har ett större behov av nätet än en genomsnittlig europé. I Sverige säger 57 procent av den vuxna befolkningen att de inte klarar sig utan internet jämfört med 35 procent i hela Europa.

Enbart internet är så betydelsefullt.

På andra plats kommer tv, men det mediet är inte ens hälften så viktigt som internet. Dagstidningar är det medium som har sjunkit mest i betydelse. Andelen som inte klarar sig utan en tidning har sjunkit med nästan två tredjedelar under samma period.

En vanlig vecka använder 100 procent av 16-24-åringarna i Sverige internet. Inget annat medium har en så hög andel användare i undersökningen. I hela befolkningen är andelen internetanvändare 79 procent.

De internetaktiviteter som ökat mest i Sverige är instant messaging, vilket understryker att det är de sociala och aktiva medierna som ökar. Det klassiska surfandet ligger mer eller mindre konstant och får därmed en mindre andel av uppmärksamheten än tidigare. För annonsörer innebär det bland annat att de behöver sätta sig in i den nya mediekartan på nätet, så att de inte slentrianmässigt syns på fel ställen. I Sverige är till exempel instant messaging synonymt med Windows Messenger. I USA och Europa är Yahoo och AOL också stora, medan QQ är dominerande i Kina.

När svenskar använder nätet för att söka information om produkter och tjänster är det sajter med prisjämförelser som är den viktigaste informationskällan. 63 procent av svenskarna i undersökningen uppgav att de har ändrat åsikt om en produkt de tänkt köpa efter att ha sökt information om produkten på internet. Närvaro på internet ger alltså stora möjligheter att påverka konsumentens val.

Bloggande och online-spel tillhör också de aktiviteter som ökar i Sverige och vi svenskar använder oss av bloggar i större utsträckning än övriga européer. Nära en tredjedel av svenskarna säger sig blogga minst en gång i månaden. Det är nästan dubbelt så stor andel som i Europa.

Dejtingsajter är den sajttyp som ökar mest i Sverige. Att chatta och att umgås på internet har blivit så populärt att andelen som besökt en dejtingsida har fördubblats mellan 2007 och 2008. Spel- och auktionssajter har också ökat stort.

Katarina Petersmo

They’re not quite as sexy
rob kardashian weight loss Celebrity swimwear designer Caroline D

6 hot couture back alleys premium beverly handbag
snooki weight lossWhat Is The Most Popular Style
Anyone have anything from Kate Spade Saturday
porno Khaki pants and pressed slacks were staples

Get Funky With Wholesale Fashion Sunglasses
free gay porn Women’s Summer Embroidered Chiffon Cardigan Jacket Size L Blue Buy Now

What to Wear to Tighten the Stomach
hd porn usual american native indians styles

Where can I find Nike Vintage Running Jackets or a frugal alternative
black porn more of an online game than a single player game

More Great Coffee Shops in Downtown Calgary
cartoon porn It just announced a secondary offering of 25 million shares

Trina Turk Dress Designs and Collections
snooki weight loss Miami has long been popular as a vacation spot

is a flawed acton figure adventure
miranda lambert weight loss Where do you usually shop

Vietnamese Plus Size Fashion Statement
christina aguilera weight loss 6 conditions people young and old see too upset in

Tidigare Reportage

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image