Publicerad 110613

E-post fortsätter dominera

Nyligen har det kommit två nya studier som visar på en och samma sak – att e-post och sök fortfarande är helt dominerade aktiviteter på internet. I Sverige säger mer än hälften av alla internetanvändare att de inte kan leva utan e-post.

  Mec, Mindshare och Microsoft publicerade nyligen sin gemensamma studie Context matters, som visar hur mycket tid som används för olika aktiviteter på nätet. Studien gjordes i tio av världens största ekonomier och USA, Kina, Indien och Ryssland tillhör länderna som har undersökts. Så här stor andel av tiden ägnar människorna där åt olika aktiviteter:

Aktivitet tidsandel
E-post 23%
Surfande 10%
Sök, inklusive sök om dagsaktuella nyheter 9%
Nyheter, dagsaktuella och om personliga hobbies 8%
Spela dataspel online 7%
Messengertjänster 6%
Sociala medier 6%

 

Europeiska Internetannonsörernas förbund, EIAA, har gjort en Europastudie som också har specialgranskat Sverige. Av den framgår att mer än 80 procent använder e-post och sök regelbundet, men att det är betydligt fler som ”inte kan leva utan” e-post, 57 procent mot 41 procent för sök.

Comscores mätning från april i år visar att drygt sex miljoner svenskar är online och att 3,2 miljoner använde Hotmail under månaden och ytterligare 1,3 miljoner använde andra e-posttjänster.

EIAA kom i sin studie återigen fram till att alla, 100 procent, i åldern 16-24 år använder internet varje vecka. Bland dem som är snäppet äldre är 42 procent online varje vecka via mobilen, och bland dem är det sammanlagt 98 procent som använder internet.

I Sverige gjorde SCB en stor undersökning om privatpersoners surfande förra året. Av den framgår att nästan nio av tio använder internet varje dag eller minst en gång i veckan. Skillnaderna mellan olika åldersgrupper minskar och mellan könen är skillnaden mycket liten.

I början på juni publicerade Nordicom vid Göteborgs universitet nya uppgifter om mediedagen. De visar att svenskar är på nätet en timme och 20 minuter per dag i genomsnitt. Det är 22 procent av medieanvändningen, och 10 minuter mer än året innan.

Create a spec sheet
christina aguilera weight loss More Great Coffee Shops in Downtown Calgary

By doing nothing for an extended period
christina aguilera weight lossGinger Honey Crystals brew a cup of fast R

Tidigare Reportage

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image