Publicerad 090416

Banner blindness är bara en myt

Världens mest omfattande ögonrörelsestudie av mediesajter avlivar myten om banner blindness. Sajtbesökare saknare förmåga att förbise internetannonsering. Chansen att bli uppmärksammad är i huvudsak lika stor för annonser som för redaktionellt innehåll.

Skälet till att annonsytor får mindre uppmärksamhet är i första hand att de placeras där de får mindre uppmärksamhet. Det är alltså sajtägare och annonsörers val som avgör ifall besökare lägger märke till reklambudskapen.

Detta är några resultate av den undersökningen kallad “Ett smartare internet” som gjorts gemensamt av Aftonbladet, DN, Expressen, MSN och Svenska Dagbladet. Studien är utförd av Mejsel Media & Reklampsykologi, med stor erfarenhet av ögonrörelseundersökningar. Den kunde göras mycket omfattande till följd av att världsledande tillverkaren av ögonrörelsekameror, Sensomotoric Instruments, sponsrade undersökningen med den senaste utrustningen.

Studien visar att på webbsidor råder det en förutsägbar och enkel mekanik bakom vad som får uppmärksamhet och inte. Det går med andra ord att göra aktiva val som direkt påverkar hur väl ett innehåll eller en annons kommer att uppmärksammas. Denna kunskap om att innehållets placering är tongivande för chansen till uppmärksamhet får konsekvenser för sajtägare, medieköpare och kreatörer.

Generellt kan man säga att ju längre ner och ju längre till höger på en sajt någonting är placerat – desto mindre är chansen att det uppmärksammas. I huvudspåret på sajten bibehålls en god chans att uppmärksammas när väl innehållet skrollats in i synfältet. Däremot sjunker chansen att annonser och innehåll skrollas in ju längre ner på sidan de återfinns. Skillnaden mellan huvudfåra och sidospalt är stor när det gäller chans till uppmärksamhet. I sidospalten börjar chansen till uppmärksamhet på en lägre nivå och faller snabbare ju längre ner på sidan innehållet finns placerat. Ju längre ner på sidan desto hårdare verkar besökarens fokus ligga i huvudspalten.

Resultaten visar att man tittar på internetsidors innehåll på ett sätt som skiljer sig markant från hur man tittar i en tidning. Besökares fokus är snävt och väldigt tydligt koncentrerat till “huvudfåran” på sajten. Innehåll ges generellt kort tid av uppmärksamhet, ofta enbart enstaka sekunder. Innehållet skannas in och utvärderas på ett sätt som skiljer sig från printmedier. Detta kan förklaras av att nästan allt innehåll på en webbsida är en dörr till en annan sida. Detta gäller merparten av innehållet, annonser, puffar, rubriker och bilder. Användare måste konstant göra urval och fatta beslut om vart färden styrs härnäst.

Undersökningen visar också att det inte finns några större skillnader mellan hur kvinnor och män uppmärksammar innehåll eller annonser på nätet. Däremot verkar det som äldre besökare uppmärksammar annonser i större utsträckning än yngre. Undersökningen har tittat på hur väl annonsers innehåll matchar besökares intressen och beteende kopplat till olika branscher. I princip kan man säga att alla sätt att försök att komma besökaren närmare utifrån sådana variabler har en positiv effekt på annonsens chans att få uppmärksamhet. En annan iakttagelse är att observationen av artiklar hjälps av att de presenteras bland annonser och vice versa. Detta öppnar för en möjlig fredspipa i relationen mellan mediers redaktioner och annonsavdelningar. Alla tjänar på ett blandat innehåll.

Then Jack snapped Chuck Norris’ neck into 24 pieces
miranda lambert weight loss How to Draw Fashion for a Girl

Havel or Rebel shield
rob kardashian weight lossHow to Become a Runway Model
Massachusettes Car Charity Depends On Your Donations
porno to run sketches on the Teensy and Teensy

Achievements in the History of Marriage
youjizz how to become a dressmaker need to have of students

How to Make a Coat
how to lose weight fast aeropostale maintenance takes up q4 2012 information

Night Out PLUS debuts in Alexandria
quick weight loss grocery budget for family of three help me discern this skill obtainable wish

‘New York’ on the Future of the ‘Times’
snooki weight loss please tell me that what women want

Spartanburg Fashion Show for a Cause this Friday
miranda lambert weight loss flip it l a pair of jeans as well chinos

Combat cabin fever this week with 4 glam night out ideas
christina aguilera weight loss as it continues to execute very well

How to Be a Successful Freelance Illustrator
weight loss tips was founded by William Ralph Blass in 1970

Tidigare Reportage

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image