Publicerad 100916

SAS marknadschef: Digitalisering gör att vi måste agera först

Ulf Hermansson Samell, SAS marknadschef

För Ulf Hermansson Samell och de andra på SAS marknadsavdelning innebär digitaliseringen en ny utmaning. Flygbolaget kan inte längre avvakta att uppstickare först testar de nya mediemöjligheterna. Nu måste marknadsledaren agera först för att inte riskera affären.

”Ju mer e-beteende desto bättre för oss eftersom vi inte har någon fysisk produkt att förflytta. Eftersom så stor del av vår affär ligger digitalt numera, är det viktigt att förstå hur konsumenter beter sig”, säger marknadschefen Ulf Hermansson Samell, när Indikat Internet intervjuar honom om digitaliseringen.

Vilka beteenden i digitala medier har störst betydelse för SAS?

”Reklammottagligheten och hur konsumenten förhåller sig: vill jag, eller vill jag inte ta del av reklamen? Den frågan gör kanalvalet mer och mer komplext. Bara att digitala kanaler gör det möjligt att nå fram hela tiden, när som helst på dygnet och när som helst i kedjan…

På Internet ser vi att stora format fungerar, som de gör i traditionella medier, och att det är bra med tvingande format, samtidigt som är osäkra på displayannonseringens effekt. Det har visat sig att samma mängd reklam i tv eller print ger större genomslag för oss.”

Vilka konsekvenser får de för er marknadsföring?

Det påverkar hur vi bygger varumärket, eftersom allt är varumärkesbyggande, även det som har taktisk karaktär. Sedan siktar vi på ”floor traffic” i vår butik, SAS.se. Vi använder också e-beteende för att man ska vara resklar när man kommer till flygplatsen, Det ligger i linje med vårt övergripande koncept Ta hand om din tid.

Sedan letar vi efter beteendeförändringar som vi kan hänga på. Tidigare har SAS, som marknadsledare, kunnat avvakta utvecklingen och låta uppstickare testa det nya. När det har fungerat har vi klivit in och använt den nya tekniken. Nu behöver vi vara först för att inte tappa affärer.”

Vilka beteenden i digitala medier pratar ni mest om?

”Vi är förälskade i Ipad allihop och har en fascination över tekniken. Den har fantastisk bildkvalitet som lockar till att se mer och vi diskuterar sådant som: Kommer det här att ändra konsumenters beteende? Finns det någon som gör något bra på Ipad redan nu?

Det har fått oss att träffa mediehusen för att lära oss mer om deras olika lösningar. Vi hoppas att kunna hitta på något för ”early adopters”, de 6 000 – 10 000 som redan använder läsplattan. Aktiviteter till en sådan liten utvald grupp ska ge lika mycket tillbaka som andra insatser och vi söker samarbeta med andra varumärken som är intresserade av att utnyttja teknikskiftet. Wikihood, den snygga appen som kopplar ihop GPS och Wikipedia, pratar vi också om. Då är frågan: hur kan vi annonsera där? 

Hur skaffar ni kunskap om digitaliseringen?

”Vi uppmanar kollegor att snappa upp allt de kan, och så har vi vår reklambyrå Crispin Porter + Bogusky som genom sina amerikanska ägare ser till att vi blir informerade om vad som händer i USA. Vår egen avdelning för e-commerce är också en viktig källa till kunskap.” 

Vilka egenskaper i digitala medier är viktiga för ert varumärke?

”Det är möjligheten att öka relevansen i budskapet för den valda målgruppen. Nedladdning kan till exempel saknar relevans för SAS i sig. Samtidigt kan Spotify vara en bra arena, vilket vi har visat genom vår reklam där om att spara tid.

Vi ser också att vi kan hitta ”lägereldar”, riktigt små grupper i det digitala. Där vi kan öka delaktigheten i mötet, och få fantastisk träffbild, genom att grupperna kan vara mycket homogena.” 

Vad är det bästa ni på SAS har gjort hittills?

”Just nu är det ”Love is in the air”, då vi anordnar gaybröllop ombord. Det ligger i linje med Global Fortune, snurran för att avgöra vilken Facebookvän jag ska ut och åka med. Bägge är av den typen där vi har svårt att driva. Vi släpper kontrollen och framgången beror på hur det sprids från person till person.” 

Vad tror du är nästa utvecklingssteg när det gäller digitala medier?

”Att det blir självklart att använda den nya tekniken. Jag tror att reklamen blir mer personaliserad, så att det för oss handlar om var man möts. Bilden kommer också att få en renässans.”

Meaning nature in Hebrew
quick weight loss model who traded a life in fashion and subsequently

Style Stuffed Leg of Lamb Recipe
miranda lambert weight lossbook review Hollywood sees dead people

Tidigare Personporträtt

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image