Publicerad 160205

Uppdaterade trender för tv, radio och alternativmedier

En rad tabeller över mediernas publik har uppdaterats med data för 2015. Till dem hör trender för tv-husen, tittandet på olika kanaler och på nyhetsprogram samt trender för radio i riket och på storstadskanalerna.

Helt nya denna gång är:

TV-husen: räckvidd och tittartidsandelar, helår och de senaste kvartalen

TV-kanaler: publik 3+ och tittartidsandelar

Radio: Lyssnare, riks- och storstadskanaler

Internetsurfande: största sajter och alternativa medier


Tidigare Alla artiklar

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image