Publicerad 170209

Tre miljoner kunde se Netflix

Under andra kvartalet 2016 beräknades nära tre miljoner svenskar ha tillgång till Netflix.

Antalet svenska användare förväntas dessutom ha vuxit då bolagets prognos överträffades under fjolårets sista kvartal. Av sju miljoner nya användare globalt kom då drygt fem miljoner från länder utanför den amerikanska marknaden, vilket innebär att Netflix har lyckats etablera sig på nya marknader.

Netflix mål är att hälften av utbudet skall vara egenproducerat. Vid den svenska lanseringen 2012 investerade Netflix i reklam i olika kanaler. Unga män var den viktigaste målgruppen då dessa har visat sig vara först med att testa nya internetbaserade tjänster, och även sprider uppmärksamhet om sådana som fungerar väl.


Tidigare observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image