Publicerad 170208

Toppnotering för TV4-Gruppen

TV4-Gruppen har noterat i sin högsta tittartidsandel sedan 2012.

I fjolårets fjärde kvartal nådde tv-huset samlade utbud av fri-tv 30 procent av tittandet i den kommersiellt intressanta målgruppen 15-49 år.

Noteringen var något högre än i motsvarande kvartal året före, men framförallt hade avståndet till närmaste konkurrenten SVT ökat. På helårsbasis har TV4-gruppens andel av tittartiden legat stabilt i målgruppen på mellan 27 och 28 procent de fem senaste åren.

Kanalen TV4 har ensam över 20 procent av tittartiden sett över hela befolkningen. Tittarna ägnar en femtedel så mycket tid åt Sjuan, som är näst störst av TV4-gruppens frikanaler.

 


Tidigare observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image