Publicerad 150219

Svenskan tappade mest i morgonpressen

Svenska Dagbladet återhämtade räckvidden mot slutet av året. Trots det tappade Svenskan mest av alla morgonutdelade tidningar.

Antalet läsare har minskat med 64 000 på ett års sikt, från 421 000 läsare sista tertialet 2013 till 357 000 motsvarande period i fjol. Övriga Stockholmstidningar har också minskat räckvidden. DN har tappat 44 000 läsare till 688 000 per dag och Metro backar till 630 000.

Metros utgåvor i både Malmö och Göteborg förmådde behålla sina läsare. Västkustupplagan lyckades till och med öka med ett par tusen.

 

 


Tidigare observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image