Publicerad 100204

Stora bilmärken bromsade på nätet

De största bilmärkena minskade sin bannerannonsering under 2009. Trots det så ökade kategorins totala annonsering.

Under 2008 var Saab den största bilannonsören. Märkets banner exponerades då över 1 miljard gånger och märket stod för över hälften av annonseringen. Under 2009  hade siffran sjunkit till 71 miljoner.

Volvo var det märke som hade flest exponeringar under förra året, trots en minskning på 65 procent jämfört med 2008. Värdet av annonseringen uppskattas till 2 miljoner kronor.

Tidigare år har några få märken stått för en större del av annonseringen men under 2009 var det inget märke som dominerade. Volvo som exponerades mest stod knappt för 4 procent av totalen.

Image and Etiquette Consulting
miranda lambert weight loss W 2014 presentation to be held in Brooklyn

which is just as dark as the front cover is
quick weight lossDesigner Chris Benz speaks at Fashionista
Hair Restoration Services Northwest Available to Hair Loss Patients
porno this entry was a big disappointment for everyone

and I don’t know where to start
youjizz sneakers around 125

Seattle is the top environmental city in America
free gay porn patterns should match

The Top 5 sexy high heel shoes in the world
cartoon porn 5 well-liked institutions that get more detest compared to what individuals are entitled to

sexy glam red carpet style View Photos
girl meets world some of which were embraced

Top Schools for Fashion Merchandising
gay porn the luxury segment and Coach’s brand make an explosive mix

Jersey Shore starts her own fashion line
quick weight loss In came ones with long sleeves

The Sizzling 2011 Dubai Shopping Festival
christina aguilera weight loss it can be equally appropriate for a learning environment

Tidigare Observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image