Publicerad 150616

Stabil räckvidd för oadresserad dr

Räckvidden för oadresserad direktreklam är stabil, trots ett läge där mycket av mediekonsumtionen har förändrats och fortsätter förändras.

– Svaret kan hittas i mediets funktionalitet, enkelhet och att det är icke-avbrytande, det vill säga verkar på mottagarens villkor. Direktreklamen är enkel att välja bort om du inte vill ha den, men ligger snällt och väntar tills det är ”mottagningstid”, säger Lina Forsström på Posten.

– Och den innehåller erbjudanden vilket är den enskilt starkaste orsaken till varför man tar emot direktreklam i brevlådan.

Detta avspeglar sig i livscykelmonitorn där man kan se ett ökat användande av oadresserad direktreklam i samband med att behoven ökar när man bildar familj. Familjer i med barn i skolåldern är den enskilt största gruppen läsare av oadresserad direktreklam, en grupp som ökar med 5%.  Även småbarnsföräldrar visar samma ökningstakt . Totalt sett har kanalen runt 42 000 fler läsare i åldern 16-80 år än i fjol, enligt Orvesto Konsument 2015:1


Tidigare observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image