Publicerad 150614

Skåne går sämst för Metro

Metro Skåne har i genomsnitt tappat två procent av sina läsare i varje tertial sedan 2011. Det gör att Metros sydsvenska edition tappar läsare i snabbare takt än övriga Metrotidningar.  

För en tidning som Metro Skåne innebär två procent av läsarna mellan 5 000 och 7 000 personer, vilket är relativt små tal sett till det totala antalet läsare. Nu gäller dock snittet för den minskade räckvidden för 12 tertial i rad. Den innebär att Metro Skåne har minskat från 310 000 till 211 000 läsare sedan 2011, och att tidningen har förlorat var tredje läsare. Det senaste tertialet blev också tidningens sämsta genom att räckvidden minskade med 16 procent, enligt Orvesto Konsument.

I nominella tal har tappet varit lika stort för Metro i Stockholm. Dess räckvidd är för närvarande 632 000 läsare och den genomsnittliga minskningen har varit en procent per tertial. Metro Göteborg har förlorat 60 000 läsare sedan 2011.


Tidigare observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image