Publicerad 150614

Riksmedia trotsar trenden

Riksmedias gratis hemburna lokaltidningar har nära nog lika stor räckvidd i första tertialet i år som för två år sedan. Det innebär att tidningarna har sammanlagt 2,3 miljoner läsare.

Sammanlagt hanterar Riksmedia annonsförsäljningen för 140 tidningar runt om i landet. Gratistidningarna som delas ut har den fördelen att de också når hushåll som signalerar Nej till reklam på brevlådan.


Tidigare observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image