Publicerad 160226

Nya data om ”mediedagen”

För första gången presenterar Indikat Media tidsserier över hur mycket tid folk i åldern 16-80 år ägnar åt olika medier. Det visar sig till exempel att svenskarna konsumerade medier i mer än sex timmar om dagen i genomsnitt.

Dessa data återfinns bland trendtabellerna under kategori Medieanvändning. Dessutom finns tabeller med uppdaterade data från det senaste tertialet för:

· Dam-, herr- och modetidskrifter

· Morgontidningar

· Annonspaket och rikstidningar

· Oadresserad direktreklam


Tidigare Alla artiklar

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image