Publicerad 160621

Ner och upp för Dagens Nyheter

Dagens Nyheter inleder året med en ökning i antal läsare. 619 000 personer läser den tryckta tidningen en genomsnittlig dag.

Det är 11 000 fler än i fjolårets sista tertial, men 35 000 lägre än för ett år sedan.

Sydsvenskan har en likartad utveckling. Ett tapp jämfört med för ett år sedan, men 12 000 fler läsare för papperstidningen än i slutet av fjolåret.

Metros editioner i Göteborg och Skåne är tillbaka på 2004 års nivå med 278 000 respektive 215 000 läsare per dag. Även Stockholmsupplagan noterade en bottennotering för 2000-talet med 551 000 läsare i årets första tertial, enligt Orvesto Konsument 2016:1.

 


Tidigare observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image