Publicerad 140829

Bonnier News ”kraftsamlar”

Bonniers dagstidningar Dagens Nyheter, Expressen och Dagens Industri har tillsammans tappat en halv miljon läsare sedan 2008. Från 2012 till 2013 minskade räckvidden med 140 000 personer.

Nu bildar tidningarna ett gemensamt affärsområde under Gunilla Herlitz ledning. Bonnier News kraftsamlar, som det heter i ett pressmeddelande.

När Tomas Franzén tillträdde som vd för Bonnier AB så inleddes en genomgripande strategigenomgång. Förändringarna för de Stockholmsbaserade dagstidningarna är ett första resultat av arbetet. Bonnier News får nu uppdraget att radikalt öka andelen intäkter som kommer från områden med uthållig tillväxt.

DN har för närvarande 719 000 läsare, Expressen har 682 000 och DI har 314 000 läsare enligt Orvesto Konsument 2014-1.

would you stay
rob kardashian weight loss Possible Slip and Fall Suit

Stick with us
quick weight lossVelvet a Luxurious High End Fashion London

Tidigare observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image