Publicerad 160225

Mobilen tog oss över sex timmar media om dagen

2015 var det första gången som svenskarna i genomsnitt ägnade mer än sex timmar om dagen åt media.

362 minuter per dygn lyder den nya rekordnoteringen på, enligt mediemätningen Orvesto Konsument. Det var nio minuter mer än förra året.

Hela ökningen kan tillskrivas ökat internetsurfande via mobilen. I övrigt är förändringarna små, och det enda medieslaget som tappat markant är SVT:s public service-kanaler.

 


Tidigare observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image