Publicerad 160225

Mindre tidskrifter går emot strömmen

På en marknad där trenden överlag pekar nedåt gällande antalet läsare, gick flera mindre tidskrifter motsatt väg.

Tidningar som Svensk Jakt och Illustrerad Vetenskap ökade under tredje tertialet 2015 med 11 000 respektive 8 000 läsare.

Damtidningar ökade också i popularitet. Där ser att alla de fem största damtidningarna visade en positiv utveckling under året där Damernas Värld hade 8 000 fler läsare än föregående år.

 


Tidigare observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image