Publicerad 160621

Fler printläsare för Dagens Industri

Dagens Industri noterar den högsta läsarsiffran på mer än två år. Nu har den tryckta papperstidningen 320 000 läsare per dag.

Samtidigt har tidningen digitala tjänst DI.se nästan lika många läsare, 314 000 en genomsnittlig dag. Den sammanlagda räckvidden är 569 000 vilket gör att den finns 65 000 läsare som både print och digitalt, enligt Orvesto Konsument 2016-1

Till skillnad mot för andra medier är det olika innehåll i den tryckta tidningen och i nättjänsten, endast ett fåtal artiklar per dag publiceras på båda plattformarna.


Tidigare observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image