Publicerad 101021

Fiskeflugor.se agnar med lågt värderade banners

Fiskeflugor.se tillhörde sommarens mest exponerade annonsörer till följd av en kampanj inriktad på lågt värderade exponeringar.

E-handelsföretag var den sjätte mest exponerade bannerannonsörer på den svenska delen av internet i somras.  Budskapet i annonseringen var att det är sommarrea med 50 procents rabatt på alla produkter.

Märket annonserade i augusti och september. Nära 200 miljoner exponeringar hade ett beräknat värde av 5 miljoner kronor. Eftersom Fiskeflugor.se betalar per klick och köper lågt värderade exponeringar vid, sidan av sajters premiumplaceringar, betalade företaget betydligt mindre än så netto.

Bakom företaget står Improada AB i Västerås.

animated classics about nippon books
christina aguilera weight loss Profits Fall But Company Still Looks Good For The Long Run

amenities and locations make this the perfect hotel choice in Irvine
quick weight lossHow to Shop for Fashionable Clothes on a Budget

Tidigare Observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image