Publicerad 101021

Ekonomifakta syntes mest i september

Ekonomifakta.se syntes mest av annonsörerna i kategorin nyheter. Sidan ägs av Svenskt Näringsliv och vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om jobb, företagande och tillväxt.

På hemsidan finns kända och okända fakta om företagande, jobb, skatter och annat som har betydelse för samhällsekonomin. Offentlig statistik och egna beräkningar och studier är de källor som används.

Under september hade Ekonomifaktas banners över 31 miljoner exponeringar, vilket var mer än en femtedel av alla märken i nyhetskategorin.

how to write a model have shown screenplay
miranda lambert weight loss What Is Better a Trifold or a Bifold Wallet

Choose items carefully keeping your proportions in mind
quick weight lossWhat Girls Should Carry in Their Purses at School

Tidigare Observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image