Publicerad 150616

Coops Mer Smak drar snävare gräns

Coops Mer Smak är nere i 825 000 läsare. När upplagan var som störst 2011 hade tidningen 1,4 miljoner läsare.

För två år sedan relanserades Coops kundtidning, vilket bland annat innebar att distributionen begränsas till kedjans mest trogna kunder. Det vill säga medlemmar i Coop, som handlar för minst 1 000 kronor under en månad och som samtidigt drar sitt medlemskort. Tidningen justerade också namnet från Mersmak till Mer smak

I samband med relanseringen gjordes en undersökning om vad medlemmarna ville ha ut av den nya tidningen. Enkäten visade att en fjärdedel ville ha fler recept. Läsarna sa sig också vilja ha hjälp och inspiration i vardagen. Ett löfte från redaktionen är därför att Sara Begner, som är chef för Coop provkök, ska resa runt i landet och hjälpa till att hitta lösningar som sedan presenteras under vinjetten Vardagsakuten.

 


Tidigare observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image