Publicerad 110405

Bilannonsering för enbart 70 miljoner

Bilannonsering står för drygt 2 procent av reklamen på internet. Förra året exonerades banners för personbilar, återförsäljare och tillbehörvid sammanalagt 2,8 miljarder tillfällen på den svenska delen av internet.

Den totala displayannonseringen som uppgick till 111 miljarder exponeringar. Bilreklamens andel på webben är mindre än hälften av andelen traditionell annonsering. Enbart personbilar står för 2,2 miljarder av sammanlagt 46 miljarder kronor brutto i tv, print, radio och övriga traditionella medier.

Det beräknade värdet av bilannonseringen på internet uppgick till 71 miljoner kronor för helåret 2010. Det var en ökning med 27 miljoner från året innan, då bannerannonseringen beräknades till 44 miljoner kronor.

Hyundai och Saab var de mest exponerade bilmärkena på internet i fjol. Bägge märkena dubblade investeringarna och köpte displayannonsering till ett beräknat värde av knappt 3 miljoner kronor.

Volvo valde istället att dra ner på bannerannonseringen för andra året i följd. Med 40 miljoner exponeringar återfanns Volvo inte en bland nätannonsörernas tio i topp. Det var en halvering från 2009, och bara en femtedel av reklammängden 2008. Då syntes Volvo mest av alla bilmärken på webben med 231 miljoner exponeringar.

his central campaign theme and downplaying race
snooki weight loss 7 chic hairstyles for the summer

You can wash your jeans and the writing will stay on them
snooki weight lossThe 5 Key Players Every House Flipper Needs On Their Team

Tidigare Observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image