Publicerad 160428

Aftonbladets papper halverat sedan 2007

2007, året då Iphone introducerades, hade Aftonbladet 1 281 000 läsare på vardagarna. I den senaste Orvestomätningen hade tidningens pappersvariant 636 000 läsare i snitt under helåret 2015.

Därigenom har Aftonbladets papper tappat i räckvidd snabbare än konkurrerande alternativ för riksannonsering. Samtidigt har dock Aftonbladet största läsekretsen i digitala kanaler av alla svenska medier. Enligt Indikats sätt att beräkna publiken på internet har Aftonbladet.se drygt två miljoner besökare per dag.


Tidigare observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image