Publicerad 111019

Bara 1 procent H&M på nätet

Klädkedjorna, som är storannonsörer i vanliga fall, är sällsynta gäster i webbens bannerutrymmen. H&M, till exempel, har endast köpt bannerannonsering för en halv miljon kronor det senaste halvåret.

Kedjans banners har exponerats vid 21 miljoner tillfällen vilket gav en “share of voice” online på drygt en procent.

Lindex gör mest bannerannonsering av klädkedjorna. 34 miljoner exponeringar från mars till augusti beräknas har medfört en investering på nära en miljon kronor.

leaving a show or just hanging out
snooki weight loss Give Your Business a True Disclosure through Exclusive SEO Company in Singapore

The letter was read and reread until it was nearly worn out
christina aguilera weight lossPittsburgh girl on a budget

Tidigare Observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image