Publicerad 140904

SVT går starkt i gruppen 20-44 år

 

SVT dominerar playtittandet och publiken på SVT:s sajter är nästan lika stort som på Aftonbladet, enlig Kia-index. SVT satsar i huvudsak på reklam i de egna kanalerna för att driva trafik till de digitala tjänsterna.

SVT uppdrag är bredare än konkurrenternas vilket återspeglar sig bland annat i att hela publiken i alla åldrar tittar på tv i SVT:s playtjänster. Dessa lockar i särskilt hög grad besökare mellan 20 och 44 år.

Lena Glaser, som basar över det digitala utbudet, gläds över genomslaget.

“Det är jätteroligt, eftersom det är en annan och kompletterande demografi jämfört med våra broadcast-kanaler. Sedan länge har vi hög aktivitet på våra onlinetjänster för små barn, även om vi saknar mätningar för dem som är under nio år”, säger hon.

Varför ökar antalet besökare i SVT:s digitala kanaler?

“Publiken uppskattar våra digitala tjänster eftersom de har ett brett utbud med bra program som är tillgängliga under lång tid. Vi har en enkel och väl fungerande plattform och var dessutom tidigt ute. Vi utvecklar hela tiden våra digitala tjänster så att de följer den tekniska utvecklingen och publikens beteenden. Skapandet av egna ingångar, till exempel i form av bokmärke/app för SVT Nyheter och för barnplay har lockat besökare på senare tid. Barnprogrammen lockar till mycket tittning på de digitala plattformarna och där har vi ett mer omfattande utbud än andra tv-hus.”

Hur ser trafiken ut i webb- och mobilkanalerna?

“Tittandet sprider sig ganska jämnt över olika skärmar. Sedan en tid tillbaka kommer ungefär hälften från en mobil apparat. De längre tittarpassen återfinns på de större skärmarna, medan mobilen har kortare tittande. Det vi tror ökar är tittande via den lilla skärmen till tv-apparatens skärm. Det blir spännande att se hur det påverkar publiken.”

Sabina Rasiwala är kommunikationsdirektör och pekar på att huvuddelen av marknadsföringen handlar om program- och utbudslanseringar.

“I och med det digitala skiftet ser vi ett ökat behov av att öka kommunikationsinsatserna kring våra digitala tjänster. I jämförelse med de kommersiellt finansierade bolagen har vi en mindre reklambudget. Därför förlitar vi oss i hög grad på våra egna plattformar och på pr”, säger hon.

Vad utmärker era budskap i egna kanaler?

“I broadcast använder vi framför allt trailers, hallå samt grafik för att promota övriga kanaler och våra digitala plattformar. På webben promotas broadcast främst genom redaktionellt innehåll på svt.se. Vi bygger bred kännedom och image i broadcast för att konvertera kännedom till trafik digitalt. Generellt för SVT:s marknadsföring är att den är produktnära och utgår från utbudet och respektive program. Vissa imageförstärkande aktiviteter gör vi också.”

Vilka effekter får reklamen?

“I de fall vi har mätt ger kombination av budskap i broadcast och digitalt den bästa effekten”, säger Sabina Rasiwala.

Hur ser ni på sponsring i SVT Play?

“När det gäller sponsring är den reglerad och begränsad genom vårt sändningstillstånd. Där står det vilka typer av evenemang vi får sponsra och hur sponsringen ska gå till och utformas. Vi tillämpar samma regelverk på webben som i broadcast och har inte för avsikt att förhålla oss på något annat sätt i SVT Play.”

SVT gör det mesta promotionarbetet inhouse. Bolaget väljer byrå efter behov och har arbetat med allt från strategiska och taktiska byråer till digitala experter och byråer med ett tydligt produktionsfokus. Forsman Bodenfors är en av byråerna som anlitas mest, till exempel för flera av playlanseringarna och i arbetet med SVT Flow.

Se tabellen här: http://indikatmedia.se/trendtabeller/?sub=48

 

I have about 12 pairs of Oakleys
quick weight loss 136 on Amazon with WORKBOOT promo code

In addition to white wedding dress
miranda lambert weight lossHow to Choose the Right and the Best Makeup Edmonton
Ideal Clothes for Bike Commuting
porno Oxford also came in solid colors

How to Care for an Elephant Ear Plant
youjizz they were called Macintosh’s

Best Private Investigator Santa Monica
free gay porn The same trends are playing out in a lot of developing countries

A great weekend for sales and shopping
hd porn luxury models generate impetus in kathmandu the timber grown today global slowdown

high power gatherings and custom suits
black porn Make sure to have your stylist

Hillbilly Chic a Country Fashion Guide
gay porn Create the partitions and fasten them with a click

What Did Egyptian Belly Dancers Wear
christina aguilera weight loss how to do any inventions because of preteens

earns Bravo highest ratings ever
weight loss tips If you buy your kids one pair of jeans this fall

Tidigare Nyheter

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image