Publicerad 151019

Invänt: ”Låt också dagspressen komma till orda!”

StaffanLönner

Staffan Lönner, vd Citypaketet

Citypaketets vd Staffan Lönner invänder mot en artikel i Indikat Media. Så här skriver han:

Hej!

Annonsörer flyr dagspress kan vi läsa i senaste Indikat daterad 20151016! Är det inte så att om man flyr från något så lämnar man det helt?

Det kan bli lite för enkelt att kategorisera minskade intäkter med flykt kan jag tycka, vi måste analysera något djupare än så. Jag kan också sakna dagspressens röst i Indikats artikel.

Citypaketet har lika många annonsörer hittills 2015 som föregående år. Det vi däremot kan se är att investeringen per kampanj är mindre i antal kronor, och vi kan ofta se de kampanjer som väljer oss i andra medier samtidigt i TV, utomhus och/eller på digitala plattformar.

Citypaketet ser detta som en naturlig utveckling då konkurrensen att nå ut i mediebruset idag är stenhård. Nerslag vid ett fåtal tillfällen per år har idag omvandlats till att synliggöra sitt varumärke alla dagar och dygnets alla timmar, hela året och den duktigaste marknadschefen måste därför tillsammans med sin mediebyrå planera och använda sin budget för mest effekt. Det gör att print inte är ett huvudmedieval längre, och det har det heller inte varit på ganska länge, vilket vi måste erkänna för oss själva och när vi är ute och säljer in våra medielösningar.

Förändringar i annonsinvesteringar kan också vara branschstyrda. Ett exempel på det är bilindustrin. 2014 var ett bra år för nybilslanseringar, så är det inte 2015 vilket gör att printannonseringen flyttar från sidan tre till ÅF-marknaden och då med en annan prisstruktur. Citypaketet har en tillväxt i kategorin resor styrt av att en aktör väljer dagspress i år vilket de inte gjorde 2014. Sedan var framförallt 2014 ett valår med två val och flera av partierna ökade sin dagspressinvestering.

Jag tror och menar därför att även tidningshusens analyser är viktiga att tillföra till artiklar som jag refererat till för att ge en ökad inblick och vidsyn på förändringarna i marknaden.

Citypaketet har som jag ser det två större utmaningar (minst):

vi måste fortsätta påvisa hur print tillsammans med andra valda kanaler bidrar till maximal effekt av kampanjinvesteringen, och det gör vi per idag med hjälp av våra kampanjmätningar.
Vi behöver se över och anpassa vår prismodell så att den blir betydligt mer relevant och målgruppsstyrd. Det är samtal som vi idag för med mediebyråer utifrån enskilda annonsörsbehov och inte ur ett generellt prissänkningsperspektiv.
Av Årets marknadschef på Berns kan man konstatera att merparten av vinnande varumärkens marknadschefer har dagspress som en del av sin mediemix, men inte som ett huvudmedieval och just det är en viktig poäng. Till dem hör Volvo som blev totalsegrare. Titta gärna igenom listan av nominerade och räkna hur många dagspressannonsörer ni hittar!

Staffan Lönner

VD Citypaketet

staffan.lonner@citypaketet.se

www.citypaketet.se


Tidigare Alla artiklar

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image