Publicerad 160226

Dagens Samhälle lika starkt varumärke som DI

mats_edman

Mats Edman, chefredaktör och vd för Dagens Samhälle

Dagens Samhälle visar att en satsning på obunden och djuplodande journalistik också vinner annonsörernas gillande för ett traditionellt tryckt annonsmedium. Det har i sin tur lett till att annonseringen och ekonomiskt resultat är bättre än någon gång tidigare.

Dagens Samhälle (DS) har utvärderat sitt varumärke med hjälp av Brand Clinic, vars varumärkesindex visar att DS nu är nära nog lika starkt som exempelvis Arla och Alvedon. Sedan 2012 har DS förstärkt sitt indextal, som indikerar förmåga att rekrytera köpare och lojalister, från 3,9 till 4,4.

– När vi startade mätningarna 2010 talade vi om att tidningens varumärke skulle bli lika starkt som Dagens Industri inom sitt område. Och nu är vi där, säger Bengt Håkansson på Brand Clinic som har utfört mätningen.

– Såväl bland läsare som bland annonsörer är Dagens Samhälle nu lika starkt eller starkare än Dagens Industri på flera viktiga parametrar.

Läsarna har en bild av Dagens Samhälle som utmärks av att tidningen är:

· utåtriktad och livlig

· nytänkande och kreativ

· engagerad och hjärtlig

· självständig och målmedveten

· effektiv

Därmed ligger bilden av Dagens Samhälle väldigt nära DI-läsarnas bild av sin tidning.

Bland de annonsörer som är bekanta med Dagens Samhälle är ställningen särskilt stark. På sex parametrar, som annonsörerna tycker är särskilt viktiga, noterar DS större styrka än Dagens Industri. Mer än 70 procent instämmer i att DS har uttömmande och grävande reportage, att tidningen är politisk obunden och bevakar centrala områden inom politiken. Därutöver är siffrorna höga för alla parametrar som handlar om den offentliga sektorn.

– Vi har i fem år följt strategin att vi ska vara oumbärlig för alla aktörer i offentlig sektor och på den offentliga marknaden, som är värd 1 000 miljarder kronor per år. Vi står upp för faktatung, konsekvensneutral och oberoende kvalitetsjournalistik. När den anpassas till målgruppen blir den också lönsam, vilket Dagens Samhälle i dag är ett bra exempel på”, säger Mats Edman, vd och chefredaktör.

Totalt omsatte Dagens Samhälle 63 miljoner, vilket var en ökning med 9 procent från 2014. Intäkterna från prenumerationer respektive annonser fördelar sig ungefär lika och annonsintäkterna ökade med 12 procent till 31 miljoner kronor. Det operativa resultatet hamnade på 6,5 miljoner, enligt det färska bokslutet för 2015.


Tidigare Alla artiklar

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image