Publicerad 160204

SVT ökar med svenskt utbud

MarkusSterky

Markus Sterky, utbudsstrateg SVT

SVT går bra i åldersgruppen 15-49 år, där andelen tittare ökat från 23 till 25 procent det senaste året. Ett skäl till ökningen är SVT har fortsatt producera svenskt utbud inom en stor mängd programområden att andra traditionella kanaler har minskat sina investeringar i lokala program.

– Vi har länge jobbat för att bättre svara mot behov hos de grupper som idag inte använder SVT så mycket. Det går tillbaka till vårt uppdrag att vara till för alla. Vi ska vara speciellt uppmärksam på den publik vi inte når utan att förändra ambitioner eller utfall för de grupper som redan använder SVT, säger Markus Sterky, utbudsstrateg på SVT.

Medan SVT1 ökade minskade SVT2 andelen tittare i åldersgruppen 15-49 år.

– Vi gör ibland strukturella förändringar av hur vår tablå är sammansatt. Nu senast gjorde vi en förändring av förkvällstablån i SVT1 för att skapa ett bättre flöde mellan programmen där. Denna typ av förändring har alltid effekter på andra kanaler, inklusive våra egna. Resultatet av en sådan omstrukturering har inte inneburit någon förändring i volym eller titlar, men kan ha påverkat konsumtionen i vissa åldersgrupper. I synnerhet med tanke på att de förändringar vi gör är dagligen återkommande och därför får stor effekt på helårssammanställningen, säger Markus Sterky.

För att behålla tittarandelen i åldersgruppen fokuserar SVT på att ha en bra dialog med publiken kring frågor och företeelser som intresserar dem, att vara nyfiken på utvecklingen inom tv i Sverige och resten av världen och att ta sig an den kreativa utmaningen att göra alla program spännande och relevanta.

– Vi har under flera år arbetet konsekvent med att skapa tydliga, värdefulla och relevanta program för alla målgrupper. Det är därför svårt att peka på specifika program som har lett till förändringen. Det handlar om att hela tiden arbeta med modernt tilltal och spännande berättarformer. Detta arbete har skett inom samtliga programområden och det är mycket roligt att se hur det ger effekt över tid, säger Markus Sterky.


Tidigare Alla artiklar

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image