Publicerad 120917

Finns det risk att analytiker tar över?

En trend inom digital marknadsföring är att analysinnehållet i satsningar betyder mer och mer, i första hand för direktsäljande företag typ flygbolag, förlag, försäkringsbolag och teleoperatörer. Att reklamen blir helt reaktiv, så att varje ny insats bygger på uppmätta resultat av den förra, och centralisering är här för att stanna eftersom det gör marknadsföringen mer kostnadseffektiv.

En av de uppenbara fördelarna med digitaliseringen är företag når ut överallt från ett enda ställe, och London har blivit en samlingsplats för företag som bearbetar många länder centralt. Därifrån styrs digitala kampanjer för många enskilda marknader och data om resultaten samlas in centralt. SAS är exempel på ett företag som SAS samlar motsvarande funktioner i Stockholm för sin utomskandinaviska marknadsföring.

Att hantera samtidiga insatser på flera olika marknader kräver både språkkunskap och system som hanterar komplexiteten. Men framförallt kräver det stora analysresurser. Kunskap om hur resultaten påverkas av var, när och hur banners placerats och vilken omgivning de konkurrerar med ska kombineras om med uppgifter om effekten av synkroniserade sökinsatser. Startup-företaget Burt i Göteborg har specialiserat sig på att ta fram appar som presenterar komplexa kampanjresultat på ett enkelt sätt – och det verkar kunna vara ett framgångsrecept.

Trots den ensidiga inriktningen mot att bygga framtida marknadsinvesteringar på uppmätta resultat är det liten risk att analytiker tar över marknadsavdelningar och byråer. De blir säkert fler, men varumärken måste också kunna gestalta situationer, försätta människor i önskvärda känslolägen och skapa attribut som konsumenter kan förknippa med varumärket för att vara relevanta. Dessa element måste vara etablerade och redan finnas på plats i människors medvetande om mätbara digitala annonslösningar ska ge tillräcklig effekt.

Alltså behöver varumärken även i fortsättningen kreera användbara reklamgrepp som får människor att öppna sig och ta emot reklambudskap. Sådana kan inte analyseras fram – även om också kreativt arbete kan planeras och systematiseras på ett bättre sätt än hittills.

Göran Swahn

mila kunis regarded as most unfortunate santa is wearing by just
weight loss tips How to update your ponytail

There isn’t any really noticeable grain to it
miranda lambert weight lossResidence Inn Scottsdale Paradise Valley

Tidigare Alla artiklar

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image