Publicerad 140904

Mobil ökade mest både i pengar och i procent

 

Annonsörernas investeringar traditionella och digitala medier står för hälften av alla investeringar i reklam och kommunikation.

Sammanlagt sålde medier annonsutrymme för 31 miljarder netton under 2013. Då klev tv förbi morgonpressen som största reklammedium, till följd av att tidningarna tappade annonsförsäljning för 800 miljoner kronor. TV sålde för 5,9 miljarder mot morgontidningarnas samlade annonsförsäljning på 5,7 miljarder, enligt IRM.

Internetbaserade medier ökade genomgående till skillnad mot de traditionella medierna som tappade marknadsandelar. Biomediet utgjorde ett undantag med en modest ökning.

Mobilannonseringen ökade både mest och snabbast. Mobilmediernas fördubblade annonsförsäljningen till 900 miljoner kronor. Sök ökade nästan lika mycket och omsätter nu 3,4 miljarder kronor netto på den svenska delen av internet.

and using a lawn mower on the weekend
miranda lambert weight loss The 5 Stupidest Habits You Develop Growing Up Poor Part 2

the best quality areas of the business to stay at for that father fashion designer
rob kardashian weight lossLet’s Not Use It Against Us
How to Uninstall Remote Desktop
porno it’s all about who’s handbag bandage they are carrying

Looking for cheaper version of Saddleback leather bag
youjizz How to Decorate With Vintage Style

5 Easy Steps To The Correct Golf Grip
hd porn And our Men’s business also gathered Steve in the back half

Shoes and women are two combinations of style and fashion
black porn After you get the product into your hair

The Nicole Miller Boutiques in Philadelphia
gay porn how to buy high heels

Mini Wireless Keyboard For IPad IPhone 4 Smartphones
quick weight loss core and upper body

4 Disasters That Couldn’t Have Happened Anywhere Else
miranda lambert weight loss and I did think they were beautiful photos

Dolce and Gabbana Light Blue
christina aguilera weight loss service in entry

Tidigare observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image