Publicerad 100506

Kreatörer förslösar bannerutrymme

I genomsnitt ägnar surfare en sekund åt en bannerannons, vilket är känt efter en rad olika studier. Trots detta envisas byråer och annonsörer att göra tidskrävande banners. En ny undersökning visar att det tar mer än 15 sekunder att spela upp en genomsnittlig flashannonns. Och att den är 227 bildrutor lång.

I den tredje ögonrörelsestudien i en serie av tre som Mejsel har gjort, kartlades 25 000 bannerannonser. Det visade sig att 80 procent av dem var gjorda i flash. I huvudsak innehöll de programmerad animation, hade inbyggda pauser eller styrdes av användarens beteende, som mouse-over eller klick. De valda annonserna hade format som är vanliga på Aftonbladet.se, Expressen.se, MSN och SvD.se, sajterna som står bakom studien.

Resultatet av undersökningen är att annonsörer och kreatörer utformar annonser helt i strid mot Internetanvändarnas beteende. Först och främst tar det alldeles för lång tid att exponera annonserna. Endast en av 20 annonser är utformad så att den tar en sekund att exponera. Nära hälften av flashannonserna tog mer än 15 sekunder att visa, och det är vanligt med annonser på mer än 30 sekunder.

För själva ögonrörelsestudien valdes tre typer av flashannonser, med bild på människa, med bild på produkt och med enbart text. Deltagarna fick betrakta de utvalda annonserna i en sekund.

Med hjälp av ögonrörelsekameran gick det också att utläsa att människor fokuserar på mitten, och särskilt då på mitten-mitten och uppe-mitten, i banners Samtidigt visade det sig att det vanligaste är, särskilt i liggande annonser, att placera avsändarens namn eller logotyp nere till höger – det område betraktare ägnar minst uppmärksamahet.

Flertalet annonser innhåller 3-4 budskap, plus logotyp och ofta plus produktbilder, bilder på människor och en knapp att agera på. I normala fall ska allt detta hinnas med på en sekund, vilket bokstavligen är helt omöjligt.

Redan den första ögonrörelsestudien, Nya ögon på Internet, visade att varumärket och helst hela budskapet behöver synas hela tiden för att kunna uppmärksammas under den korta tid som ägnas åt banners.

Uppföljaren, Ett smartare Internet, visade att ”banner blindness” är en myt. Användare sållar aktivt bland både annonser och artiklar, vilka lever i symbios med varandra. Annonser vinner på att placeras i närhet av artiklar och vice versa. Ju längre upp i en huvudspalt på sidan som annonsen placeras desto större uppmärksamhet får den.

En tredje lärdom av Ett smartare internet var att en annons effektivitet ökar om man använder teknik för att styra annonsen till sidor med samma redaktionella innehåll. Annonser för resor på sidor med resereportage blir alltså mer uppmärksammade.

Den tid som en rörlig annons rullar varierar mellan under sekunden till strax under minuten. Genomsnittet ligger på 15,6 sekunder. Den faktiska tiden som ägnas åt annonser generellt är i regel en sekund (den blå pilen).


Tidigare Reportage

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image