Publicerad 150129

Stabila relationer mellan tv-husen

Tittartidsandelen för landets fyra stora har hållit sig mycket stabilt i den kommersiellt intressanta målgruppen 15-49 år.

Trots de stora förändringar som skett på tv-marknaden och att de kommersiella tv-husen har startat, sålt och köpt kanaler har SVT behållit sin position. Public service-kanalerna hade 23,3 procent av tittartiden 2008, vilket var exakt lika stor andel som 2014. Förändringarna av tittartidsandelen för övriga tv-hus stannade på några promille.
2008 lockade tv-husen målgruppen att titta i två timmar och tre minuter om dagen. Förra året handlade det om en timme och 41 minuter i snitt.


Tidigare observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image