Publicerad 160225

Mediekompaniet störst på print

Mediekompaniet erbjuder nu den enskilt största räckvidden för den som använder morgontidningar som annonsmedium.

Räckvidden för annonspaketets print var 2,8 miljoner personer i åldern 16-80 år under fjolårets tredje tertial.

Sprint AD, som är Direktpress rikserbjudande för annonsering i gratistidningar, är en ny aktör. Räckvidden för paketet är 2,6 miljoner vid ett införande per tidning.

Svea, som tidigare var det största annonspaketet på printområdet, las ner i slutet av 2015.


Tidigare observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image