Publicerad 150615

Direktreklam når fler singlar

Räckvidden för oadresserad direktreklam riktad till singelhushåll har återhämtat sig något det senaste året.

För ett år sedan nådde direktreklamen 39 procent av alla singlar i Sverige. I den senaste rapporten från Orvesto Konsument var noteringen en procentenhet högre än motsvarande period förra året.

Jämfört med det sista tertialet förra året har även den totala räckvidden för oadresserad dr ökat. Ökningen var en promille, vilket ändå gör att det fanns 40 000 fler odr-läsare i åldern 16-80 år, än i fjol.

 


Tidigare observationer

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image