Publicerad 150129

Kulturtidskrifter görs inte för att bli lästa

Göran_Swahn_chefredaktör_liten-e1412707506830Den tiden borde vara förbi när skattebetalarna finansierar enskilda personers eller organisationers särintressen. Men så är det nu inte.

Under hösten blossade det upp en intensiv debatt i media om de 19 miljoner kronor som kulturtidskrifter får i stöd. Det är småpengar, 0,02 promille av statens budget, men utan stödet försvinner skälet till en hel del kulturföreningars existens.

Idag definieras vanligen kreativitet som ”nytt, användbart och genomförbart”. Tyvärr är det nu så att många kulturtidskrifter inte ryms inom den avgränsningen. För som Resumés legendariska chefredaktör Peppe Engberg ofta sa: En bra tidning är en läst tidning.

De flesta har idag råd att betala för en dyr och exklusiv tidskrift – utan att behöva avstå livets nödtorft – ifall publikationen är tillräckligt intressant och användbar. Sedan den allians, vars budget nu råder, tillträdde 2006 har det stora flertalet svenskar fått mer pengar i plånboken.

Kort sagt: Om värdet av det erbjudna innehållet inte lockar tillräckligt många betalande prenumeranter är finansieringen ett ansvar för dem som har en agenda kring frågorna som tidskriften driver. Det är knappast något som skattebetalare ska stå för, särskilt då begreppet kulturtidskrifter även rymmer ren pr från politiska särintressen under etiketter som ”information om främmande kulturer”.

På nätet finns numera en rad alternativa publikationer som drivs av ideella krafter, ofta med någon bloggteknik i botten. Med hjälp av frivilliga bidrag i form av pengar, ideellt arbete och sponsorer går det att hitta digitala publikationer om allt från lössnöskidåkning och havsfiske till invandringskritik som har en stor och engagerad publik. Det finns ingen rimlig anledning att tro att driftiga kulturarbetare inte kan förmå samma sak.

Min erfarenhet av att arbeta med ideella kulturtidskrifter talar dessutom för att tidskriften i många fall har ett annat syfte än att bli läst. Den utgör ofta kärnan, eller till och med hela anledningen, till att en organisation finns. Det politiska eller ideella skälet till att vara med i sådana föreningar är svag. Utan det praktiska arbete det innebär att producera och distribuera en tryckt skrift är chansen stor att medlemmarna skulle ägna sin tid åt något mer nytt och användbart.


Tidigare Krönikor

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image