Publicerad 160204

Flera hot mot journalistmedierna

goran-160127_svFörra året försvann 235 journalistjobb från de traditionella medierna. I tidningen Journalisten kallas det ett  “svart år”.

Men detta är enbart en naturlig följd av att konsumenterna vill ha mer för mindre pengar. Det gäller när de köper medier precis som när de handlar andra konsumentvaror. I skenet av “more for less” torde nivån på mediernas nedbemanning inte skilja sig från andra håll i näringslivet.

Att intäkterna faller snabbare än räckvidderna behöver alltså mötas med samma typ av effektivisering som de flesta av landets marknadsavdelningar har fått pröva på. För 150-åriga tidningsföretag kan det vara nog så smärtsamt – särskilt som mediejättarna i ovanligt hög grad lever på olika stöd och subventioner.

Istället kommer de främsta hoten mot journalistiken från helt andra håll. De verkliga och uttalade hoten mot personer, som har blivit så mycket lättare att förmedla till skribenter och tyckare, har blivit fler och samhället har hittills inte hittat något effektivt motmedel. Dessa hot är dock en fråga för polis och rättsväsende i första hand.

Branschen själv har större möjligheter att påverka hotet från den sittande medieutredningen. Att utredningen i det fortsatta arbetet kommer att pröva ”frågan om en demokratibestämmelse”, har tolkats som att presstöd i fortsättningen kommer att grundas på en subjektiv bedömning av kvalitet. Ett sådant godtycke riskerar att ytterligare urholka förtroendet för journalister, som ju är den yrkesgrupp som svenskarna har lägst tillit till, enligt SOM-institutet. Det skulle också snedvrida konkurrensen på mediemarknaden ytterligare.

Alternativmedier skulle knappast komma på fråga för ett politiskt kontrollerat kvalitetsstöd. Däremot skulle de ges ytterligare ammunition till sitt prickskytte mot etablissemang och MSM, main stream media, som de ofta använder i förminskande syfte.

Det vore bättre om medieutredningen förutsättningslöst tog reda på vilken betydelse varje enskilt medium och medieslag har för den politiska och ekonomiska demokratin i vår digitaliserade tid. Det skulle ge underlag för att diskutera mediestöd – istället för att demokratiargumentet får fortsätta att fungera som en besvärjelse mot alla typer av förändring.

Göran Swahn, Chefredaktör

 


Tidigare Krönikor

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image