Publicerad 110407

Vi ger dig värdet av webbannonsering

Från och med nu räknar vi med att värdet av en bannerexponering är två och halvt öre.

 Det är samma sak som ett CPM på 25 kronor per tusen exponeringar – ett genomsnitt som ger oss möjlighet att jämföra reklammängden på internet med tv, tidningar och andra medier.

 Nu finns nya beräknade värden av annonsering i kategorier som personbilar, resor/turism, telekom, kläder och mode samt spel och nöjen under fliken marknadsdata.

Till grund för vår beräkning ligger tekniska mätningar av antalet bannerexponeringar som Nielsen Online gör med hjälp av sina spindlar och data om webbmediernas reklamintäkter från IRM. Vi har valt att använda ett genomsnitt för hela internet, av det enkla skälet att det är vad som är ekonomiskt och praktiskt möjligt. Därmed anger vi också ett värde på reklammängden som är jämförbar med det sedvanliga måttet miljoner kronor brutto.

För att ge en totalt rättvisande bild av all displayannonsering skulle vi behöva bygga en databas med alla de hundratals sajter som Nielsen mäter och skapa en algoritm för alla tänkbara bannerformat. Sådana beräkningar görs inte ens på stora marknader som i USA eller Storbritannien.

Hur rättvisande är då det beräknade värde som bygger på ett genomsnitt?

Under förutsättning att man väljer ett omräkningstal som fungerar likadant som bruttomåttet är min uppfattning att tillförlitligheten är minst lika god som bruttomåttet för tv. För att det ska bli så måste man välja ett omräkningstal så att det beräknade värdet hamnar högre än vad annonsören verkligen betalar

Här nedan finns en tabell över det genomsnittliga värdet av displayannonsering de senaste åren. För helåret 2010 landade det på 1,9 öre per exponering, eller 19 kronor per tusen exponeringar.

  spend exponeringar kontaktkostnad
  miljarder kr miljarder kr/1000
2007 1,7 62 27
2008 2,0 83 24
2009 1,9 113 17
2010 2,1 111 19

 

Att vi väljer att använda 25 kronor per tusen exponeringar som omräkningstal beror på att annonsörer betalar olika mycket vid olika tider under året. Bannerannonsering var som dyrast under fjärde kvartalet i fjol. För att det beräknade värdet vid varje mättillfälle ska bli större än vad annonsören betalar är det nödvändigt att utgå från denna högsta snittkostnad, och den landade på 25 kronor i Q4 2010.

Vilka är då svagheterna med att använda genomsnitt?

Framförallt riskerar beräkningen att ge en skev bild av annonsörer som betalar per klick, per order eller på annat sätt efter prestation. Den annonseringen bygger vanligen på att exponera så mycket som möjligt på så många placeringar som möjligt. Därför är svårt att tala om genomsnittlig kostnad för sådan annonsering, men klart är att den är lägre än genomsnittet för hela internet.

Vi väljer att avstå från att beräkna värdet för annonsörer som exponeras mycket på det sättet. Under fliken marknadsdata återfinns dessa under rubriken ”störst bannerannonsörer”. Vi kommer att byta den rubriken till ”nätannonser som exponerar störst volym” eller något annat mer passande.

 Göran Swahn

In case of emergency
weight loss tips Obama’s Baby Steps Into White House

Chairman and Founder of Carlisle
weight loss tipsBaptiste does Boston Fashion Week 2011

Tidigare Alla artiklar

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image