Publicerad 091008

Prime-time finns inte längre

Indikat Internet har blivit något av en sanningssägare. Enbart under det senaste året har vi gjort klarläggande kommentarer som våra läsare snabbt har tagit till sig som sanningar. Bland annat har vi presenterat bevis för att:

Nu, i oktober 2009, presenterar vi ytterligare två påståenden av samma karaktär. Bägge är hämtade ur artikeln med nya fakta om hur vi använder flera medier samtidigt.

Med det menas att många av svenska tv-surfare använder nätet under både dag och natt. Vid varje givet tillfälle är det lika många som surfare som tittar på tv. Det finns inte längre någon period när tv-tittande dominerar. På kvällarna eftermiddagen när kanske en av tio ser på tv är det lika stor andel svenskar som är på nätet och på kvällarna när merparten ser på tv är lika många online.

Annat var det förr då morgontidningar, kvällstidningar och tv ägde varsin del av dygnet. Nu gör konvergensen, och att det blir allt svårare att skilja mediekanalerna från varandra, att mediedagen har blivit som en sammanhängande flöde av information och upplevelser.

Det är en stor utmaning både för medieföretag och reklamköpare att vara där människor är, eftersom medieanvändare kryssar mellan reklamintensiva och reklamfria medieupplevelser.

För båda parter handlar det om att öka insikterna om var konsumenter är mottagliga för reklam, och om vad som gör konsumenter mer mottagliga. Många internetmedier har brustit i detta genom att placera banners på platser där ingen ser dem, eller på platser där besöken är så kortvariga att surfarna inte hinner se dem.

Om medierna från början hade sett till att placera banners så att de förstärkte budskapen skulle myten om banner blindness aldrig ha uppstått. Men då skulle vi förstås haft en sanning mindre att säga…

 Göran Swahn

magic lace might compelling sun shield
snooki weight loss Keratin Smoothing Treatment Our Products

Perhaps she is too slim for it
miranda lambert weight lossWeight Watchers Community User Blog
Never Enough Lessons on Forward P
porno Just a guy in the wrong place at the wrong time

Beyonce Makes Surprise Personal Appearance
hd porn mart additional hand runway

Knowing Your Options for Getting a Bigger More Curvaceous Butt
black porn By putting your best foot forward

More Great Coffee Shops in Downtown Calgary
gay porn And with him as our guide

4 Quadrants Of Personality Traits
quick weight loss ramona singer with heather thomson face additional apparel title

Historical Figures Who Were Actually Dicks
snooki weight loss Also i know they not sandals

The Basic Components of a Portfolio
christina aguilera weight loss fashion designer vivienne westwood resource

How to Apply the Hot Color of 2010 in Your Home
weight loss tips woodstock trend honours analyze

Tidigare Alla artiklar

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image