Publicerad 090514

Nyhetssajter springer på förlorad mark

När man skärskådar tanken om att “allt” ska vara gratis på internet betyder det ju bara att innehåll ska vara gratis för konsumenter. Ingen av dem som läser nyheter gratis eller fildelar slipper undan kostnaderna för modem och bredband. Egentligen borde hela kostnaden för en hemdator relateras till internet, eftersom den är ganska oanvändbar utan. Där jag bor har kommunens energibolag räknat ut att en datorstation med dator, modem och skrivare drar ström för 3 000 kronor per år. För att inte tala om vad det kostar att printa – en krona per sida i fyrfärg ungefär – men det är sällan aktuellt numera.

Alltså: det kostar med internet, och det kostar mycket även för den enskilde. Då är det lätt att förstå nyhetsmedierna, som värnar om att prioritera gratisinnehållet på sina sajter. Annonsörernas intressen har fått stå tillbaka och banners har placerats så att de inte kommer i blickfånget. Av ögonrörelsestudien som finns refererad här på Indikat Internet står det ju att sajtbesökare saknare förmåga att förbise internetannonsering. “Chansen att bli uppmärksammad är i huvudsak lika stor för annonser som för redaktionellt innehåll.”

Myten om banner blindness är en följd av att nyhetssajter, världen över, har placerat annonsytor där de får mindre uppmärksamhet. Det har gjort effekten av bannerannonsering relativt låg och flera stora varumärken har pekat på att det till och med är bättre att använda “gammelmedia” för att driva trafik till sajten än banners, som vore det naturliga.

För mig är rapporten på Fotbollsbladet från Man Uniteds match igår ett belysande exempel, http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotbollsbladet/internationell/england/article5141720.ab, Där ligger en tabell över bannern i högerspalten. Det borde vara tvärtom eftersom jag, liksom de flesta andra, förstår att påträngande annonsering inte helt går att undvika om innehåll ska vara gratis.

Nu får nyhetssajterna betala priset för sin försummelse. Deras annonsintäkter faller i samma snabba takt som dagspressens, medan andra annonseringsalternativ på internet har stått emot bättre. Vissa internettjänster har till och med ökat sina annonsintäkter även i år.

Följden är att nyhetssajterna kommer att få springa den närmaste tiden för att kunna återta förlorad mark.

Göran Swahn

Fotnot: Referatet av undersökningen finns på http://indikatmedia.se/reportage/banner-blindness-ar-bara-en-myt/

But to become successful
miranda lambert weight loss The Edgy Fashion Photography of Erwin Blumenfeld

what exactly style more desirable on a black costume
quick weight lossAdidas CAP SLEEVE CLIMACOOL HENNA PRINT TOP
How to Steam Out a Pageant Dress
hd porn are top choices

new initiatives to Green Bay
black porn What Skills Qualifications Do I

Upscale Retailer Neiman Marcus Exits eBay
cartoon porn they tend to start roughly three months after the main season

Hamrick’s 68th anniversary sale ends Saturday
girl meets world our clothes will evolve

How To Build Retaining Walls With Natural Stone
gay porn tavares arizona

Ports Take Their Show on the Road
snooki weight loss This might be a bit too tight

New released basketball shoes is a sign to prove Nike
miranda lambert weight loss important way in order for the summer months

Mens Underwear for Free is a Reality with Twink Underwear
weight loss tips and we have some nice blues together with grey

Tidigare Alla artiklar

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image