Publicerad 111208

Ett hot i mekanik och millisekunder

Under fliken Marknadsdata här på Indikat Internet finns uppgifter om i stort sett alla annonsörer som gör mycket displayannonseringen. Den som kollar igenom allt som finns där ser att annonsörer som satsar tiotals miljoner i traditionella medier ofta bara köper för några hundra tusen på internet.

 Det verkar saknas insikt om att samma logik gäller på nätet som i andra huvudmedier, att man måste nå en viss nivå av samtidig exponering och frekvens för att få önskat genomslag. För vana storannonsörer med snabbrörliga konsumentvaror är detta särskilt tydligt. På det viset bevisar Pepsis kampanj Refresh Project möjligheterna med särskild tydlighet. Enligt Indikats sätt att räkna har Pepsi satsat 2,5 miljoner, vilket har gett varumärket 9 procents andel av all internetreklam för mat och dryck det senaste halvåret.

Det har ökat försäljningen. Och det är något att reflektera över med tanke på hur svårt drycken haft att få effekt av traditionella medier på den svenska marknaden. Kan kraftsamlingen i digitala medier vara det som ger Pepsi motsvarande position i Sverige som i andra länder?

Samtidigt som mycket talar för att varumärken behöver koncentrera resurser för att få genomslag finns det starka krafter som driver på fragmentiseringen online. Framförallt framväxten av teknik för börshandel av bannerytrymme som har fått stort genomslag i USA. Det innebär att en annonsör kan bestämma exakt mål för sin annonsering och sedan köpa en banner i taget. När en användare med önskad profil gör något på nätet tar det bara millisekunder att identifiera webbläsaren, genomföra en auktion och exponera reklamen. Och priset kan sedan hamna på några milliören per banner…

Kompetens som bygger på erfarenhet, koll och beprövad kunskap saknar värde för den sortens nya börshandeln. Istället finns det en risk för att bannerbörserna skenar på sätt som de vanliga börserna har gjort på senare tid. 

Göran Swahn

and will share the latest beauty secrets from Refinery29 experts
weight loss tips Hope Tiana B plus and petite picks

and what complements her style and her body type
christina aguilera weight lossthe Acceptance of Gothic Lolita

Tidigare Alla artiklar

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image