Publicerad 120329

Exponering värd två och ett halvt öre

Vi på Indikat fortsätter att använda ett CPM på 25 kronor per tusen bannerexponeringar framöver. Det gör vi trots att det värdet av displayannonsering ökade något under fjolåret.

Mediesajternas försäljning av display på den svenska delen av internet nådde rekordnivån 2,3 miljarder kronor förra året, enligt IRM. Samtidigt har utvecklingen gjort det besvärligare att korrekt återge exponeringar. Till exempel säljer Aftonbladet.se numera annonsering som är inbäddad i det redaktionella materialet samt fyller på med nya annonspositioner i botten på sidan. Vissa av dessa nya format försvårar för dagens system att identifiera dem som annonser vilket har gjort det svårare att beräkna antalet annonsvisningar. Dessutom har en del annonspengar flyttats till video- och webb TV-annonsering, vilket gör att antalet annonsexponeringar underskattas. Vi använder dock samma genomsnittsvärde som tidigare, det vill säga 2,5 öre per exponering.

Trots underskattade bannerexponering dominerar Aftonbladet annonsförsäljningen bland de renodlade mediesajterna. Förra året exponerade Aftonbladet mer än dubbelt så många banners som Expressen.se och lika många som Expressen, MSN.se, DN/GP/Sydsvenskan, TV4, Eniro exponerade tillsammans.

Då är inte Hotmail och Windows Live Messenger medräknade, eftersom dess annonser återfinns inne i tjänsten och inte låter sig spindlas. Med de medräknade är dock Microsofts nätverk större än alla andra aktörer, vid sidan av Aftonbladet.

Teoretiskt sett skulle man kunna beräkna mediesajternas intäkter med hjälp av närmevärdet 25 kronor per tusen exponeringar. Men vi har valt försiktighetsprincipen, eftersom en exponering uppstår varje gång en banner visas eller byts på en sida, oavsett om bannern är placerad på den synliga delen av sidan eller ej. Det gör att kostnadsberäkningen för storannonsörer, som Lendo, e-kontakt och WWF, vilka betalar per klick blir missvisande. Därför beräknar inte våra marknadsdata värdet av de största bannerannonsörernas aktiviteter och då blir det inte heller meningsfullt att använda genomsnittet till mediesajterna.

Vi hoppas att våra schematiska överblickar ger en tillräckligt bra bild av annonsflödena på internet. Den som vill se helheten, eller fler detaljer rekommenderas att vända sig direkt till Nielsen Online.

Göran Swahn

When he wasn’t slaughtering heathens
miranda lambert weight loss Learn About the Different Brands

with little directionality
miranda lambert weight lossCan Anybody Wear a Bikini

Tidigare Alla artiklar

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image