Publicerad 101021

Efter webben, gridden och molnet

Inom forskningen räcker inte den egna datorkraften till längre. Därför har forskarvärlden utvecklat ett nytt globalt nätverk, Gridden. Den kopplar ihop datorer över hela världen för att göra gigantiska beräkningar som blir följden av experiment vid till exempel partikelacceleratorn i Cern. Forskarna har inte bara lyckats koppla ihop sina institutioner, även privatpersoner kan ställa sina hemdator till deras förfogande, och redan har enskilda tyskar fått forskningserkännande för att banbrytande operationer har gjorts på just deras dator.

Företag som samlar mer och mer data om kunder behöver också större datorkraft för att bearbeta statistiken. Ännu så länge behöver de körningarna knappast gridden, men jag tror ändå att det är ett begrepp att hålla ögonen på.

Molnet däremot, det är redan här. Enbart den senaste veckan har jag träffat flera personer som efterlyser en av de mest basala tjänsterna, att lägga upp mobilens kontaktlista i molnet för att kunna ladda ner den till en ny mobil. Som alla vet försvinner nästan alltid kontakterna när man köper ny telefon, och det är lika frustrerande för alla.

Många av tjänsterna man hanterar i mobilen finns redan i molnet – och de är ”efter webben” också. Det är ju så att webben, the world wide web, tappar i betydelse och idag bara står för en fjärdedel av internettrafiken. Men det var www, ip-adresser och html som gjorde webben till ett massmedium, tillgänglig för de flesta i vår del av världen.

När vi nu får appar, hubbar, widgets och gadgets på läsplattor och i telefoner är www inte längre nyckeln till innehållet. Istället kommer de nya apparaterna att domineras av program som i grunden är stängda, och som användare behöver betala för att komma åt.

Konsumenter kommer att söka sig till innehåll på ett helt annat sätt än på webben, som har utmärkts av trängsel, popups och gratis.

Googles spindlar kan inte heller kravla in i de nya, slutna formaten. Vad det kommer att göra för intresset av sök har vi inte sett än.

Göran Swahn

and you’ll never have a reason to look at your pet again
rob kardashian weight loss How to Pick a Fashion Design School

celebrity trends end up with vol
quick weight lossdaniblack Pops the Cork with Their Wedge Sandals

Tidigare Alla artiklar

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image