Publicerad 101125

Dessa tankar har jag stulit

I våras höll vi på Indikat Internet en rad omröstningar om bästa kreatörer på webben. Då passade vi på att be om tips och idéer från er läsare. Vi fortsätter bearbeta svaren, och en del av dem har vi omsatt. Till exempel har vi orienterat innehållet mot varumärkens “top conversations”.

Frågorna var öppet ställda, och det gick inte att identifiera dem som svarat. De hundratals svar vi fick in handlade om högt och lågt. De flesta var förstås kortfattade, men undantag fanns. Vi vill gärna återge – och tacka för –följande inlägg, skrivet i den lilla enradiga rutan:

“Ni borde ta upp mer om det tekniska lagret som ett nödvändigt komplement till traditionell digital medierådgivning. De allra flesta klarar att sätta samman en bra medieplan efter de mål som är satta. Men väldigt få har en förståelse för vilka tekniska möjligheter som finns tillgängliga via tredjepartssystemen och andra smarta hjälpmedel.

Banners har fått mycket stryk av folk som inte förstår sig på dess storhet. Mycket är det för att det finns ett ordentligt kunskapsglapp mellan de som gör reklamen och de som köper media för den. Reklamen görs väldigt sällan med mediemiljö och de tekniska möjligheter som finns tillgängliga i åtanke.

Det finns massor av fiffiga saker man kan göra. Ett generalfel som jag tycker de flesta gör är att endast ta fram ett bannerkoncept. Det finns flera anledningar. Dels riskerar den att nå överfrekvens väldigt snabbt så att varje användare får se annonsen för många gånger och nyttan går förlorad. Optimal frekvens ligger i spannet 3-6 visningar. Allt över det får man betala för men vi vet på förhand att det inte kommer att ge kunden någonting, varken i direkteffekt eller branding. Genom att åtminstone göra två bannerkoncept kan man säkra upp 12 visningar per användare.

Ett problem ur världen.

En annan väldigt bra anledning är att banners i de allra flesta fall är massmarknadsföring mot en stor och bred målgrupp. Dessa är inte uppduplicerade robotar utan individer med olika bakgrund, ålder, köpbeteende osv. Högst sannolikt går olika människor igång på olika saker. Publicerar vi endast ett bannerkoncept tar vi en betydande risk i att en stor del i vår målgrupp inte tryggas av budskapet, interaktionen, ordvalet eller färgställningen. Gör man åtminstone två kontrasterande bannerkoncept har vi fördubblat vår chans att nå fram. Gör vi ännu fler koncept så kan vi hålla frekvensen optimal samtidigt som vi kan täcka in ännu större del av målgruppen.

Detta har kanske lite mer med strategi att göra än teknik men om man adderar lite smart teknik till denna strategi så kommer vi att biffa det ytterligare. Frekvens är en sak vi kan använda oss av. Eftersom vi inte vet vilken individ vi pratar med på nätet så riskerar vi att säga fel saker till fel person.

Genom att varva budskapen kan vi minska den risken betänkligt. Har inte användaren reagerat under de tre första visningarna på första konceptet så är det föga troligt att de kommer att reagera överhuvudtaget. Därför visar vi nästa koncept följande tre visningar osv. Allt handlar om att säkerställa värdet av varenda annonsvisning. Inte som många Aftonbladetkampanjer där man når en överfrekvens efter några dagar och sedan är resterande tre veckor i mediepengar i sjön för kunden. Helt sjukt att ingen har reagerat på detta tidigare tycker jag.

Något annat som finns där och fritt att använda är leadbearbetning i banners. I vanliga fall taggar man upp leads och sedan skickar man dessa uppgifter till kundtjänst som får ut och kallringa. För att komplettera och effektivisera detta så kan man göra detsamma men genom banners. Säg att en användare klickat på vår annons och sedan börjat fylla i vårt registreringsflöde men av någon anledning faller de bort. Dessa taggar vi upp som ett lead genom en cookie och sedan när de är ute och surfar nästa gång så kan vi välja att visa en specifikt annonsbudskap för honom/henne. Eftersom vi vet att intresse finns och visar vi samma annons igen så slösar vi ju med en exponering. Vi har ett engagemang och det gäller ju att ta detta vidare. Finns massor av varianter att göra detta och samlingsnamnet är leadback. Tar ingen tid och kostar inga pengar, det gäller bara att ha kunskapen.

Ja lite mer sådana grejer hade jag velat läsa om. Man läser bara om att banners inte funkar och att man måste göra grejer i sociala sammanhang eller virala bomber. Men fortfarande investeras det miljarder varje år i banners och om man kunde förvalta dessa pengar bättre så skulle gängse uppfattning förändras.

Ge en annan sida av banners!

När det gäller viralt och socialt så får man endast höra succéhistorierna och inte att det går 100 floppar på varje succé.”

Göran Swahn

It ‘just women’s fashion apparel sub category
rob kardashian weight loss true Organics launches its premier line of signature products

good threads available the teen sensation cyrus
rob kardashian weight lossgets flash of Hollywood Glamour at White House Correspondents

Tidigare Alla artiklar

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image