Publicerad 160922

Aktuella tidsserier om media

Indikat Media redovisar trenderna för svenskarnas medievanor i alla medieslag.

De här tidserierna är nu uppdaterade och återfinns under fliken Trendtabeller.

Dessutom finns sedan tidigare data om bland annat direktreklam, tidnings- och tidskriftsläsning under fliken Trendtabeller.


Tidigare Alla artiklar

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image